Fjodor blir introdusert av en lærer til elever i ett klasserom