Fjodor kjører Palle, mor og far i en motorsykkel med sidevogn