Bo går til biblioteket forside. Bo går med støvler forbi bibliotekaren.