Bo_tvattar_bilen_1

Omslag, Bo tvattar bilen, Bo vasker en bil med en klut