lager_gronnsaksuppe_cover

Omslag, Mons og Mona lager grønnsaksuppe, Mons og Mona skjærer grønnsaker