M og M lager gronnsaksuppe Cappelen Cover

Omslag, Mons og Mona lager grønnsaksuppe, Mons og Mona skjærer grønnsaker